top of page
Remigijus Lapinskas..jpg

Remigijus Lapinskas

Žaliosios politikos instituto vadovas, Lietuvos žaliųjų partijos vicepirmininkas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos valdybos narys, Nacionalinio neliečiamojo miško paramos fondo įkūrėjas, investuotojas, filantropas, aktyvus visuomenininkas.

Kauno rajono Garliavos 2-oji vidurinė mokykla

1986 m.

Baigė aukso medaliu;  mokydamasis mokykloje aktyviai sportavo, lankė Kauno rajono Vaikų ir jaunimo sporto mokyklą, buvo rankinio komandos narys.

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas

1993 m.

Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo teisininko kvalifikaciją. Būdamas studentas, pradėjo dirbti ir su kurso draugais įkūrė tarptautinių pervežimų konsultacijas teikiančią įmonę „Rubikon“.

Teisės fakulteto Alumni draugija

2003 m.

2003 m. buvo vienas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos steigėjų, yra jos tarybos narys

„Litbioma“

2004 m.

Dalyvavo kuriant Lietuvos biomasės energetikos asociaciją „Litbioma“; 11 vienuolika metų buvo jos prezidentas, šiuo metu eina valdybos nario pareigas. Nuo pat sukūrimo pradžios asociacija „Litbioma“ siekia pakeisti importuojamą iškastinį kurą vietiniais atsinaujinančios energijos ištekliais.  Dvi kadencijas (2006–2010 m.) buvo išrinktas Europos biomasės asociacijos (AEBIOM) valdybos nariu.

Vilniaus Rotary klubas

2007 m.

Nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja Vilniaus Rotary klubo veikloje. 2007–2008 m. ėjo klubo prezidento pareigas.

Investavimo politika

2010 m.

2010 m. sausio mėn. likvidavo visas investicijas „Rubicon“ įmonių grupėje ir nuo to laiko investuoja į įmones atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto ir socialinio verslo srityse.

Všį „Žaliosios politikos institutas“

2011 m.

Kartu su žalias idėjas palaikančiais kolegomis įkūrė VšĮ „Žaliosios politikos institutas“. Institutas domisi klimato kaitos, atsinaujinančios energetikos, energetinio efektyvumo, atliekų tvarkymo, žiedinės ekonomikos ir kitais šiandieninio pasaulio iššūkiais. Jo skiriamasis bruožas – praktinis idėjų pritaikymas. 

http://zaliojipolitika.lt/

Lietuvos žaliųjų partija 

2011 m.

Yra vienas iš partijos steigėjų, aktyvus  jos narys, ilgą laiką buvo partijos pirmininku, Tarybos pirmininku, šiuo metu išrinktas eiti partijos vicepirmininko pareigas.

Pasaulio biomasės energetikos asociacija (WBA)

2016 m.

Išrinktas Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu. Pasaulio biomasės energetikos asociacija (World Bioenergy Association – WBA) įkurta 2008 m., dirba, spręsdama klausimus, susijusius su klimato kaitos mažinimu, biomasės energetikos rinkos plėtra, biomasės sertifikavimu, standartizacija. Šiuo metu organizacija vienija virš 300 nacionalinių ir regioninių biomasės energetikos asociacijų, tarptautinių kompanijų ir atsinaujinančios energetikos tyrėjų, ekspertų bei visuomenininkų.

Dalios ir Remigijaus labdaros ir paramos fondas

2018 m.

Fondo tikslas – padėti talentingam muzikuojančiam Lietuvos jaunimui, siekiančiam garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. 

Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas

2019m.

Įsteigtas, siekiant atkreipti Lietuvos žmonių dėmesį aplinkosaugos būklę, klimato kaitos problemas ir poreikį didinti Lietuvos miškingumą. Fondo tikslas – pasodinti 3 mln. naujų medelių (po vieną kiekvienam lietuviui). 

https://www.nelieciamasmiskas.lt/

Pomėgiai

Buriavimas, laisvalaikio leidimas gamtoje, skaitymas.

Šeima

Vedęs, žmona Dalia, vaikai Andrius ir Ieva.

bottom of page