top of page

Balsas, kuriuo gali pasitikėti!

Politinio darbo principai

Mano vizija Vilniui

Nešvaistysime pinigų!

Miesto biudžeto, siekiant įgyvendinti strateginius sprendimus,  turi būti naudojamas atsakingai ir taupiai. Žymiai didesnę dalį skirsime miesto bendrijų „dalyvaujamojo biudžeto“ projektams įgyvendinti.

Pabaigsime rimtus darbus!

Tęsime strateginius Vilniaus miesto projektus ir juos maksimaliai greitai užbaigsime: daugiafunkcio stadiono ant Šeškinės kalno, Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno ir kt.

Energetika bus švaresnė ir pigesnė!

Spartinsime atsinaujinančios energetikos vystymą, tiek šilumos, tiek elektros gamybos ir naudojimo srityse, siekdami, kad Vilnius iki  2030 m. taptų CO2 „neutraliu“ miestu.

Vilnius tikrai sužaliuos!

Tęsime miesto žalinimo ir augmenijos gausinimo darbus, tačiau suteikdami jiems kitą, tikrojo žalinimo pobūdį: žaliuosius plotus formuosime nekirsdami brandžių sveikų medžių, formuodami kraštovaizdį su jais ir aplink juos. Skirsime dėmesį reprezentacinei miesto išvaizdai. Vilnius – Lietuvos respublikos sostinė ir jis turi atrodyti atitinkamai tiek išskirtinių objektų, tiek bendrosios tvarkos prasme.

Valdysime atsakingai!

Savivaldybės įmones valdysime ir optimizuosime taip, kad užtikrintume rinkos dalyvių miestui neteikiamas funkcijas ir įmonių gerus finansinius rezultatus. Sieksime, kad VMS taptų „geriausiu darbdaviu“ Vilniaus mieste.

Sumažinsime transporto kamščius!

Įgyvendinsime greitųjų ir pagrindinių (A ir B lygio) gatvių pralaidumo didinimo (per kelių lygių sankryžų, žiedų ir aplinkkelių) ir valdymo modernizavimo (per  duomenų panaudojimo, reversines juostas, išmaniuosius valdymo ir kt.) projektus, pasieksime transporto kamščių sumažinimo.

Pritrauksime modernią pramonę!

Miesto investicinėje politikoje daugiau dėmesio skirsime švarios, modernios, aukštos pridėtinės vertės, automatizuotos ir robotizuotos pramonės pritraukimui. Sudarysime sąlygas specializuotiems tokių įmonių hub‘ams (klasteriams) steigtis.

Vilnių valdysime skaidriai!

Sukursime ir viešinsime pagrindinių, standartizuotų, plačiai visuomenei suprantamų savivaldybės duomenų ir konkrečių rodiklių sistemą; vykdysime rodiklių monitoringą ir aptarimą su visuomene – bendruomenių, ekspertinių organizacijų atstovais.

Statysime mokyklas ir darželius!

Didinsime savivaldybės darželių tinklo ir mokyklų tinklo plėtrą: naujuose Vilniaus rajonuose būtina suplanuoti ir pastatyti šiuos privalomus objektus. Organizuosime ugdymo ir mokymo procesus taip, kad patalpos būtų maksimaliai išnaudojamos moksleivių poreikiams, taip pat ir neformaliajam švietimui bei ugdymui.

Pabaigsime nuosavybės grąžinimą!

Užbaigus nuosavybės grąžinimo Vilniaus mieste procesą, pagaliau bus sutvarkytos „niekeno“ erdvės,  pagerintos verslo ir naujų darbo vietų kūrimo sąlygos.

Viešasis transportas bus modernus!

Paversime Vilniaus m. viešąjį transportą CO2 „neutraliu“, tam reikalui naudodami atsinaujinančios elektros, darnių biodegalų ir biodujų bei kitas prieinamas ir priimtinas technologijas.

Atnaujinti pastatus bus paprasčiau ir pigiau!

Paspartinsime iki tinkamų parametrų (siekiant VISŲ to reikalaujančių pastatų renovacijos 2030 m.) renovaciją, ją įgyvendindami, visų pirma – kvartalinės ir „tipinių projektų“ renovacijos būdu.

bottom of page